Coldwater prawns of Norway

Coldwater Prawns of Norway is Norwayʼs largest exporter of Exotic Coldwater Prawns from deep Arctic waters.

Kontakta oss

Coldwater Prawns Production AS9386 Senjahopen, Norway
Tel +47 70 11 55 00

Vi startade försäljningen april 1990 i en lagerlokal på Gunnebogatan 24 i Lunda industriområde, som ligger i Spånga utanför Stockholm. På den tiden var vi två anstållda, och lokalen på 240 kvm.
Idag är vi 25 anställda och servar ca 35-40 procent av Stor-Stockholms Pizzerior och Restauranger.